Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Số điện thoại 09327 23468

Địa chỉ: 960/16/4 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn

Trang Facebook (dành cho sản phẩm cá cảnh)

https://www.facebook.com/TraiCaCanh.SiLeCaCanh
link cá cảnh

Trang Facebook (dành cho sản phẩm hải sản)

https://www.facebook.com/Hải-Sản-tươi-và-đặc-sản-biển-107366474352211
link hải sản

Trang Facebook (dành cho sản phẩm tỏi đen)

https://www.facebook.com/Sức-Khoẻ-Vàng-106708637746723
link tỏi đen

Link YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCx0L1bwB3OlF0A4PGfh-ZPQ?view_as=subscriber